New Moon. Psychoterapia i Rozwój.

Kształcimy się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Na co dzień współpracujemy z Towarzystwem Pomocy Młodzieży, gdzie przyjmujemy klientów indywidualnych oraz asystujemy w prowadzeniu grup psychoterapeutycznych, wsparcia i rozwoju. Regularnie superwizujemy naszą pracę.


Dominika Małocha

W budowaniu relacji terapeutycznej pomocne są dla mnie założenia wynikające z natury człowieka. Ufam, że każdy posiada zasoby i środki do efektywnego życia. Odkrywanie pełni siebie możliwe jest jedynie w odniesieniu, w drodze autentycznego i otwartego spotkania z drugim człowiekiem. Zmiana zachodzi wtedy, kiedy zaakceptujemy to co jest, takie jakie jest.

Ukończyłam roczny kurs Komunikacji NVC „Porozumienie bez przemocy” w Szkole Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, oraz Szkolenie  I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiadam doświadczenie pracy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, potwierdzone Certyfikatem ukończenia stażu.

Pracuję z osobami dorosłymi. 


Agnieszka Mazur

Jako terapeutka pomagam osobom dorosłym w zrobieniu pierwszego kroku ku ZMIANIE - kierując się myślą Irvina D.Yaloma, że zmiana jest możliwa, kiedy przyjmujemy odpowiedzialność za swoje życie. Tylko wtedy możemy dobrze funkcjonować w środowisku, w zgodzie z własnymi potrzebami i w poczuciu spełnienia. 

W psychoterapii pracuję również z głosem. Od kilku lat śpiewam wielogłosowe, tradycyjne pieśni słowiańskie i wierzę w uzdrawiającą moc wyrażania emocji poprzez biały śpiew.

Z wykształcenia jestem psycholożką, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także roczny kurs „Porozumienie bez Przemocy” (ang. Nonviolent Communication NVC).

Pracuję z osobami dorosłymi. 


Anna Pelc

Bliskie mi jest myślenie, że tworzymy swoją osobowość i rozwijamy się w relacji. Naszą istotą jest przynależność i więź, a zdrowa relacja leczy. 

W pracy integruję wykształcenie i warsztat psychoterapeutyczny z ekspresją twórczą i doświadczeniem pracy artystycznej (m.in.: elementy Gestalt Play, psychodramy, psychorysunku, pracy z metaforą i pracy z Ciałem). 

Od 2019 roku - jako wolontariuszka - udzielam wsparcia psychoterapeutycznego w Towarzystwie Pomocy Młodzieży w Warszawie. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Sztuk Pięknych. 

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 15 r.ż.), w języku polskim i angielskim. 


"Ruch wprowadza zmianę, zmiana tworzy świadomość, a świadomość umożliwia wybór".


Robert W. Resnick

Using Format