Pracujemy w nurcie Gestalt.

To modalność psychoterapeutyczna oparta na dialogu, wymianie i współtworzeniu relacji między terapeutą i klientem. Wierzymy, że drogą do najlepszego rozumienia siebie jest doświadczanie „ja” w relacji z drugim człowiekiem. Takie podejście umożliwia głęboki wgląd klienta w samego siebie i w sposób współtworzenia relacji. Daje swobodę podejmowania decyzji wynikających z nowo nabytej wiedzy i doświadczenia.

Gestalt z niemieckiego oznacza - kształt, formę, postać, figurę. Zdrowa osoba - tak jak księżyc, zmienia się, ma różne fazy. Tak samo człowiek, jako istota z natury twórcza, dąży do samoregulacji, osiągnięcia stanu pełni funkcjonowania czyli dopełnienia całości (Gestaltu).

Rolą terapeuty Gestalt jest wspierać osobę w dążeniu do umiejętności bycia swobodnym i spontanicznym, do zdolności tworzenia i utrzymania bliskich i autentycznych relacji.

W pracy terapeutycznej dbamy o tworzenie bezpiecznego środowiska do zmiany, zakładamy procesualność doświadczeń psychicznych, korzystanie z wiedzy i zasobów terapeutycznych na rzecz bycia tu i teraz. 

Dbamy o holistyczne podejście, z uważnością wspieramy drogę klienta ku zgodzie na przeżywanie wszelkich uczuć i stanów w atmosferze akceptacji i bliskości.

Dialog

Zgodnie z filozofią  Martina Bubera dialog zakłada partnerstwo w relacji z innym, otwartość, bliskość w spotkaniu i poczucie ważności dla partnerów. Podkreślona zostaje podmiotowość, wartość każdego z partnerów, poznanie i zrozumienie. W filozofii dialogu zwraca się też uwagę na przestrzeń i sposoby nawiązania relacji Ja-Ty. Jak pisze Buber „Na początku jest relacja”.

Fenomenologia

[z gr. phainomenon „to, co się jawi”]

Metoda fenomenologiczna polega na opisie i oglądzie tego, co bezpośrednio jest dane. Mówiąc metaforycznie, za Carlem Rogersem, "Ludzie są tak niezwykli, jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód (...)oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia". 

Holizm

W psychoterapii Gestalt postrzegamy osobę jako całość. Zarówno w perspektywie organizmu, który współtworzą obszary biologiczny, emocjonalny i duchowy, oraz w kontakcie ze środowiskiem, które tworzy kontekst i dopełnia całość istnienia człowieka. W pracy przykładamy uwagę do zaistnienia w świadomości każdego z tych obszarów. 

„Bez Ty nie ma Ja”.


Martin Buber

Psychoterapia 

"Słowo psychoterapia dosłownie oznacza troskę o duszę lub bycie drugiego człowieka. (...) Psychoterapia jest świadomym i zamierzonym zastosowaniem metod klinicznych i oddziaływań interpersonalnych pochodzących ze sprawdzonych twierdzeń nauk psychologicznych, w celu towarzyszenia ludziom przy modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, emocji i/lub innych cech osobowych w kierunku, który korzystający z psychoterapii uważają za pożądany"*.

* Psychoterapia VADEMECUM, Polska Rada Psychoterapii  

Celem psychoterapii jest:

> zmniejszenie nasilenia zaburzeń psychicznych lub ich usunięcie
> wspomaganie, ochrona i stabilizacja zdrowia psychicznego,
> przywrócenie zdolności do pracy, 
> przepracowanie kryzysów i trudności,
> przywrócenie zdolności do przeżywania, kontaktowania się, odczuwania nadziei i umiejętności cieszenia się życiem,
> rozwój lub integracja osobowości pacjenta w kierunku lepszej adaptacji i realizacji swoich celów życiowych, 
> poszerzenie świadomości dotyczącej własnego funkcjonowania,
> poprawa jakości życia*. 

Using Format