Psychoterapia indywidualna

50 minut 
140 pln*

Psychoterapia indywidualna 
online 

50 minut 
140 pln*

Konsultacja psychoterapeutyczna

50 minut 
140 pln*

*Psychoterapeutki ustalają wysokość honorarium indywidualnie.

Using Format